P 48M 2,5-4,0mm

Välj mellan 2,5-4,0mm

P 48P 2,5-2,0

Välj diameter i artikeln